קונצרט הסיום של כיתות האמן 

הקונצרט יערך בבית תרבות שרת בפתח תקווה. 

פרטים לגבי קונצרט הסיום יפורסמו בהמשך.