"הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין (ע.ר)" הינה עמותה שמטרתה להנציח את זיכרם של אסירי הגטו שנספו בשואה. העמותה פתחה בית בקיבוץ גבעת חיים - איחוד, בשנת 1975, למטרות ההנצחה. בבית הנקרא "בית טרזין", שבו אולמות תצוגה והנצחה, ארכיון ומרכז חינוכי המותאם לבתי ספר ופעילות מבוגרים.

העמותה מתפקדת כאגודת ניצולי שואה ומקיימת פעילויות זיכרון, הנצחה ורווחה לחבריה בני הדור הראשון לשואה ומשפחותיהם.

דגש מיוחד מושם בתוכניות החינוכיות על היצירה התרבותית העשירה שנוצרה בגטו טרזיינשטאט ככלי התמודדות והישרדות של אסירי הגטו. יצירה אמנותית המתבטאת באלפי הציורים, השירים, היצירות המוסיקליות וכתיבתם של האסירים היהודים שנשתמרה בגטו.

בקרו באתר שלנו