Dןina studied in Germany and the Netherl

למדה בגרמניה ובהולנד, אצל פרופסור זכר ברון בכינור, אחד המורים הטובים בעולם לכינור ואצל פרופסור קוגל, שהוא אחד המורים הטובים בעולם לויולה.
בעלת תואר שני בכינור וויולה.
זכתה פרסים רבים בתחרויות בינלאומיות.
החלה ללמד בגיל צעיר מאד ואוהבת לבצע וללמד באותה מידה.
בעלת נסיון רב בהוראה לכל הגילאים.

מנגנת ככנרית מובילה בתזמורת הסימפונית חיפה ומלמדת בקונסרבטוריון תל אביב "שטריקר."