איליה קפלון, מנצח וכנר, כיום מורה לכינור בב"ס למוסיקה בקדומים.

התמקצע בלימודי תעודה להוראת מוזיקה, אוניברסיטה פדגוגית, בריאנסק, לימודי ניצוח, קולדג' למוסיקה, בריאנסק, לימודי תואר שני, אקדמיה למוסיקה , סרטוב ולימודי תואר ראשון, קולדז' למוסיקה, בריאנסק